Conversation Between ptruongnp and hongyen

1 Visitor Messages

  1. Phước Trường có nhớ tớ ko? Tớ là Hồng Yến học 6a2, 7a2 Cầu Kiệu với cậu nè. Tớ add cậu trên fb mà chắc nhận ko ra hả? Tình cờ vào thread của cậu tớ mới biết cậu cũng ở trong VA.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1