Conversation Between zero_k9 and tucr21

2 Visitor Messages

  1. uhm bạn đây, bạn rảnh ghê ha mà lên đây cũng phải chào hỏi, vô dethi đi cho tiện, ở đây tớ ít vô
  2. Bạn cho mình làm quen đc ko
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2