Conversation Between su2407 and meow_dien

2 Visitor Messages

  1. ah quên YM ben chi la babyofa@yahoo.com ... co gì liên lạc cho tiện ... thanks
  2. Chi đang làm hồ sơ qua Richland ... em qua trước rồi có biết ai đang share phòng không .... nhìn giá phòng choáng quá (^_^)
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2