Conversation Between chuasonlam and knowthename

4 Visitor Messages

 1. mình học villanova , pay 700 đô deposit rồi bạn ạ
  bạn k vào à, mình k biết còn những ai vào nữa
  nghe kể ở đấy ít international lắm sang đấy chắc tự kỉ chết mất
 2. mình phải contribution 25k bạn ạ. Chắc bạn định học Villanova luôn chứ ?
  anyway, congratulation !
 3. nhà mình trả đc 20k thì nhà trường cho 34650$ -> phải trả tròn 20k bạn ạ
  mình nghe kể còn có bạn phải trả mỗi 13k thôi =)
  bạn đc nhận bao nhiêu aid vậy
 4. I've been accepted to Villanova. How much aid you get ? I got too little that I must withdraw from Villanova.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4