Conversation Between ttg and ngaphamthu0205

1 Visitor Messages

  1. Giang thân yêu!!!! Thật không thể tin được là bả biết nick tôi trên diễn đàn lâu như thế mà KHÔNG MỘT LẦN LIÊN LẠC HAY NHẮN TIN...Một con ng bội bạc........muốn làm lành thì khôn hồn mời bạn NGA ĐI ĂN BBQ VÀO MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP...NHỚ ĐẤY. ^^
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1