Mình là học sinh mới của Purdue University. Mình đang tìm đồng hương. Có ai đang học hay quen bạn bè ở Purdue là upperclassman giúp mình với nhé. Cám ơn nhiều lắm.