Mọi người cho mình hỏi nếu sống off-campus 1 năm ở Brooklyn, NYC (CUNY Brooklyn area) thì cost of living sẽ tầm bao nhiêu ạ? Mình cảm ơn trước