Tuyển mem bán hàng trên mạng lương tốt dựa tình theo % số hàng bán được.
Yêu cầu :
Tuổi từ 18 trở lên
Am hiểu thị trường, trung thực, nhanh nhẹn.
Mọi chi tiết xin liên hệ :
cskhipvn83@yahoo.com.vn
salesmanipvn83@gmail.com