Hãy gặp gỡ các trường Kinh doanh hàng đầu tại Hội thảo của tổ chức MBA Tour tại Tp. Hồ Chí Minh!

Hội thảo MBA tại Tp. Hồ Chí Minh

Thứ hai, ngày 12 tháng 9, 16:00-21:30h
Khách sạn Legend Hotel Saigon
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Diễn đàn MBA: Bao gồm các chủ đề quan trọng về việc xin học và tìm hiểu hướng nghiệp
Giới thiệu các trường: Để có được sự so sánh dễ dàng giữa các trường
Triển lãm: Cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện các trường và cựu sinh viên
Hội thảo bên lề: Chiến lược thi GMAT
Cơ hội tuyệt vời để giao lưu với những người cùng chí hướng!

Sự kiện mở cửa tự do. Hãy đăng ký ngay tại trang web: http://www.thembatour.com/events/hochiminh.shtml