anh chị nào đã được Ashbury college accepted thì giúp em xem bao giờ trường nhận form đăng kí online được không ạ? em ko ( chưa ) thấy thông tin về thời gian thấy có một chỗ ghi là Time: rolling em rất muốn biết thời gian cụ thể ạ đây có phải là một trường tốt ở Can không ạ? nên apply boarding school ở US hay ở Can? apply ở Can thì cần có những gì ạ? cần SAT hay TOEFL, IELTS không ạ?