Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã đọc qua lời của tôi. Tôi đã xem diễn đàn, đọc về điều lệ visa và này nọ, tuy nhiên, do phần giải đáp Visa lại nằm trong High school, nên tôi đắn đo khi post ở đây. Có chi mong các bạn lượng thứ.

Tôi hiện đang điền mẫu đơn DS-160. Tôi có hai câu hỏi nhỏ:

1) Phần Current education/training/working: Nếu tôi vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang không theo học một lớp chánh khóa nào hay có công việc, tôi nên điền ra sao? Liệu tôi chọn: student (nếu vậy thì nên điền School address... ra sao?) hay là other?

2) Nếu tôi đã học, tốt nghiệp tại một trường đại học Hoa Kỳ trước đấy với một số SEVIS, về lại Việt Nam, có một I-20 và một số SEVIS khác, thì việc đóng phí lần nữa là đương nhiên? Tôi đã xem trên trang web định sẵn, chỉ muốn đánh chánh lại.

Thành thật cảm ơn.