Mình đang RẤT cần seat thi SAT Subject Test tháng 10/2012 này ở Hà Nội. Bạn nào năm nay chưa cần gấp thì nhượng lại cho mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều. Contact mình theo số 0989722668 nhé.