TRUNG TÂM HOA KỲ
NGUỒN THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VÀ CHÍNH SÁCH CỦA HOA KỲ


Trung tâm Hoa Kỳ, tại tầng 1 của tòa nhà Rose Garden Tower, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội là một địa chỉ hàng đầu về các nguồn thông tin cập nhật về tất cả các lĩnh vực của Hoa Kỳ, bao gồm đất nước, con người và các chính sách của Chính phủ Mỹ.

Với bộ sách phong phú và các loại tạp chí, dữ liệu trực tuyến và các tài liệu khác, nhân viên của Trung tâm có thể cung cấp đầy đủ các thông tin về con người và nền văn hóa Mỹ, về lịch sử và xã hội, Chính phủ và chính sách, kinh tế và thương mại, ngoại giao và quốc phòng, giáo dục và ngôn ngữ. Trung tâm còn cung cấp các thông tin về những vấn đề đáng quan tâm trên toàn cầu, như buôn bán ma túy, bảo vệ môi trường, và nạn khủng bố.

Trung tâm mở cửa phục vụ công chúng miễn phí và luôn chào đón các viên chức nhà nước, các học giả, nhà báo, sinh viên và các cá nhân khác có quan tâm tới các thông tin về Hoa Kỳ.

Trung tâm Hoa Kỳ- Tầng 1, Toà nhà Rose Garden, 170 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 844-850-5000 Fax: 844-850-5048
E-mail: hanoiac@state.gov Website: http://vietnam.usembassy.gov
Giờ mở cửa: Thứ hai - Thứ sáu: 9h-20h Thứ bảy: 10h-15h
Đóng cửa vào các ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ


Events in June 2008

June 4 Public Speaking Skill
17:30-19:30
Mrs. Quan Mai Binh
Rose Garden 1st Fl.

June 6 Film Showing: "Footloose"
14:00-16:30
Ms. Tiffany Goodson
Rose Garden 1st Fl.

June 10 Reading Fluency
14:00-16:30
Mrs. Helen Huntley
Rose Garden 1st Fl.

June 13 Film showing: "Some like it hot"
14:00-16:00
American Center
Rose Garden 1st Fl.

June 18 The United States in Nguyen Quang Thieu's Eyes
15:30-17:30
Mr. Nguyen Quang Thieu
Rose Garden 1st Fl.

June 19 Service Learning Presentation
14:00-15:15
Ms. Tiffany Goodson
Rose Garden 1st Fl.

June 27 Film showing: "The Emperor's club"
14:00-16:00
American Center
Rose Garden 1st Fl.