I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH HEALTH MANAGEMENT

Health Management (quản trị vận hành y tế/bệnh viện) là gì?  

Như tất cả các định nghĩa về quản trị vận hành, quản trị vận hành bệnh viện là một chuỗi hoạt động liên quan đến “thiết kế” và “kiểm soát” tất cả các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ trong bệnh viện, theo đó, quản trị vận hành bệnh viện không bao gồm quản trị mảng chuyên môn khám, chẩn đoán điều trị của lâm sàng và cận lâm sàng nhưng được kết nối và hỗ trợ chặt chẽ với chức năng của lâm sàng và cận lâm sàng.

Ví dụ: Quy trình từ lúc người bệnh vào bệnh viện, đăng ký khám và tham gia một chuỗi các chỉ định khác có liên quan như xét nghiệm, siêu âm… (gọi là can thiệp cận lâm sàng), sau đó nhập viện điều trị hoặc nhận kết quả khám và xuất viện. Quản trị vận hành sẽ thiết kế và kiểm soát các vấn đề như:

 • Cơ sở hạ tầng: Khu vực quầy đăng ký ở đâu, khu vực thu ngân ở đâu, khu vực cận lâm sàng đặt ở đâu, khu phòng khám ở đâu, khu điều trị nội trú ở đâu… là phù hợp và thuận tiện nhất cho người bệnh. Hệ thống điện, nước, xử lý nước thải, sửa chữa nâng cấp gia cố bệnh viện được bảo trì và thực hiện như thế nào
 • Dịch vụ: Giá cả của mỗi dịch vụ thực hiện như thế nào, thời gian người bệnh chờ trong mỗi giai đoạn là bao lâu, phương thức đăng ký dịch vụ đặc biệt ra sao, khi cần được giúp đỡ người bệnh nên liên hệ ai, khi có điều muốn góp ý phàn nàn người bệnh nên liên hệ ai và các dịch vụ khác để làm sao tốt nhất cho người bệnh.

Quản trị vận hành bệnh viện được kết nối và hỗ trợ chặt chẽ với khối lâm sàng và cận lâm sàng để đảm bảo người bệnh được trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh hiệu quả và thoải mái nhất.

Health Management làm gì? 

Một cá nhân được xem là quản trị vận hành hiệu quả, sẽ phải làm tốt tất cả những đầu mục công việc được liệt kê tổng quan như bên dưới:

 • Xây dựng & triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm cho khối vận hành tại bệnh viện
 • Tổ chức điều hành khối theo các quy trình quy định, bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao nhằm tối ưu hóa vận hành của bệnh viện
 • Tổ chức công tác đánh giá, huấn luyện, đào tạo để rèn luyện và nâng cao năng lực vận hành của đội ngũ thuộc bệnh viện
 • Quản lý chi phí hiệu quả của khối vận hành tại bệnh viện
 • Chỉ đạo điều hành hiệu quả hoạt động của các phòng ban trực thuộc
 • Phát triển dịch vụ mới cải tiến việc kinh doanh và hiệu suất của bệnh việnPhối hợp với khối lâm sàng (bác sĩ), cận lâm sàng (điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh) và đội ngũ quản lý chất lượng để triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và gia tăng sự hài lòng của bệnh nhân
 • Phát triển và thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khối dịch vụ hỗ trợ và các dịch vụ có liên quan khác trong và ngoài bệnh viện.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác báo cáo theo quy định & chủ động báo cáo các bất thường để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo và xử lý.
 • Tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ nội quy lao động, quy tắc ứng xử, quy định, quy trình của bệnh viện.
 • Tham gia thực hiện các dự án cải tiến năng lực toàn bệnh viện cùng với các bộ phận, phòng ban khác.

TẠI SAO LỰA CHỌN NGÀNH HEALTH MANAGEMENT

Tương lai từ 5 – 10 năm, ngành quản trị vận hành bệnh viện được dự báo sẽ là một   trong những ngành phát triển tốt. Trong 3 năm gần đây, trường đại học kinh tế TP. HMC tiên phong mở ngành đào tạo quản lý bệnh viện hệ đại học chính quy vì nhìn thấy tiềm năng đầu ra của nguồn nhân lực đối với ngành này rất cao. 

Ngoài ra, tương ứng với cơ chế tự chủ tài chính (nghĩa là các bệnh viện công lập sẽ cần phải tự thu tự chi chứ không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nữa), thì tất cả các bệnh viện công đều cần có một đội ngũ quản trị vận hành hiệu quả để có thể đáp ứng được “sức khỏe doanh nghiệp” cho bệnh viện đó. Hơn nữa, các bệnh viện tư nhân hiện tại được xem là các “lò” đào tạo đội ngũ quản trị vận hành bệnh viện tốt nhất thì cũng đang thiếu hụt đội ngũ vận hành thực sự đáp ứng được chất lượng như mong đợi.

KHÁM PHÁ MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG 

Những yếu tố cần thiết cho ngành Health Management

Nhìn chung thì ngành Health Management cần những kỹ năng sau: 

 • Sáng tạo và đổi mới vận hành: thách thức các tư duy/lối suy nghĩ/cách làm truyền thống và nhìn nhận tình huống dưới góc độ mới, đưa ra các cách làm mới, xây dựng các sản phẩm/dịch vụ và quy trình mới nhằm mang lại một kết quả tối ưu hơn cho bệnh viện
 • Đánh giá và kiểm soát chất lượng chuyên môn vận hành bệnh viện: kiểm tra và đánh giá các tiêu chuẩn về chất lượng vận hành bệnh viện theo các chuẩn quy của bộ và tập đoàn nhằm kịp thời đưa ra các phương án cải tiến hiệu quả
 • Quản trị nguồn lực bệnh viện: quản lý những thay đổi và phát triển những yếu tố cung cấp các tiềm năng vật chất và phi vật chất để phục vụ cho một mục tiêu vận hành và phát triển của bệnh viện
 • Kiểm soát và ngăn chặn rủi ro: dự tính và lập danh mục các rủi ro đã hoặc có thể xảy ra nhằm đưa ra các biện pháp phòng chống và các lịch kiểm tra định kì với mục tiêu làm giảm tầm ảnh hưởng đến mức thấp nhất khi vận hành bệnh viện
 • Tư duy phản biện và tư duy logic: vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để phản bác và đưa ra những nhận định, phán đoán, đánh giá, lý luận khoa học trước những thông tin, số liệu hoặc các vấn đề thường ngày nhằm xác định tính chính xác/hợp lý của thông tin, qua đó đưa ra các quyết định tốt nhất
 • Thích ứng với đa dạng môi trường, văn hoá: sự linh hoạt trong phong cách làm việc, cách tương tác với các đối tượng, môi trường, văn hoá khác nhau của bệnh viện/đối tác trong công việc
 • Lập và quản lý kế hoạch/dự án: kỹ năng lập, thực thi và kiểm soát tiến độ của các dự án/kế hoạch/lịch trình của bệnh viện theo đúng các mốc thời gian đề ra hoặc linh hoạt trong việc xử lý các tình huống nhằm hoàn thành theo chỉ tiêu đã giao
 • Xác định và giải quyết vấn đề/khó khăn: nhìn nhận và phân tích nguyên nhân và thấu hiểu rõ vấn đề cốt lõi của của một tình huống khó khăn nhất định. Sau đó đưa ra những giải pháp và phương pháp thực thi phù hợp nhằm giải quyết một cách hiệu quả
 • Đọc và phân tích chỉ số/báo cáo tài chính: vận dụng các kiến thức, sự hiểu biết về tài chính nhằm phân tích và đánh giá hoặc kiểm tra lại tính khả thi của các chỉ số báo cáo tài chính quan trọng/phương án kinh doanh của bệnh viện
 • Thuyết phục và kiên nhẫn: đưa ra các lập luận, thông tin mang tính khoa học, logic để thuyết phục các đối tượng liên quan, đồng nghiệp, phòng ban chức năng áp dụng các mô hình, tư duy mới, cách làm mới dù có thể sẽ có những khó khăn, bất cập
 • Kiểm soát và xử lý các tình huống mang tính thường ngày và sự cố cấp bách: kiểm soát được tổng quan việc vận hành hằng ngày của bệnh viện. Xử lý và đưa các ý kiến, góp ý mang tính xây dựng và cần thiết trong các sự cố, biến động hằng ngày
 • Tiêu chuẩn, Quy chế, Pháp lý & Quy định pháp luật: nắm một số thông tin, qui chế, qui định của bộ/luật pháp liên quan/có tác động đến ngành và hoạt động vận hành của bệnh viện
 • Chăm sóc/Dịch vụ khách hàng: kiến thức tốt trong các bước chăm sóc và dịch vụ nhằm mang lại một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng tại bệnh viện
 • Hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ: hiểu biết và có cập nhật thường xuyên về các hệ thống quản lý thông tin, bệnh án, công nghệ hỗ trợ vận hành
 • Quản trị vận hành: nắm rõ cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động, vai trò, trách nhiệm chính của các phòng ban chức năng của tập đoàn và bệnh viện
 • Ngành và thị trường chăm sóc sức khỏe/y khoa: có kiến thức tổng quan về ngành y khoa, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của địa phương, các thuật ngữ chuyên môn cơ bản và yêu cầu kỹ thuật thiết bị/chỉ số lâm sàng của ngành

Tùy theo cấp bậc của vị trí công việc mà các yêu cầu kỹ năng trên sẽ được tăng dần về cấp độ từ [1] tới [5] như

 • [1] Khả năng thực hiện công việc hỗ trợ giản đơn với sự hướng dẫn cụ thể của cấp trên
 • [2] Khả năng tự thực hiện chuyên môn đơn giản, mang tính chất lặp đi lặp lại và khả năng hỗ trợ thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn khác với sự hướng dẫn của cấp trên
 • [3] Khả năng thực hiện/ giải quyết một cách thỏa đáng phần lớn công việc trong lĩnh vực chuyên môn một cách nhất quán, đạt chuẩn mực yêu cầu và khả năng biến các hướng dẫn và tiêu chuẩn trong một lĩnh vực chuyên môn thành kế hoạch hành động cụ thể và triển khai; hành động thực tế
 • [4] Khả năng giải quyết các vấn đề quan trọng, phức tạp, bất thường trong lĩnh vực chuyên môn một cách sáng tạo và khả năng đưa ra những đề xuất cải tiến cho các hoạt động và quy trình trong lĩnh vực chuyên môn tại tổ chức
 • [5] Khả năng đưa ra định hướng chiến lược trong lĩnh vực chuyên môn HOẶC khả năng xây dựng các phương pháp tiếp cận quan trọng và các ứng dụng mới lạ trong lĩnh vực chuyên môn (chuyên gia)

ĐỊNH HƯỚNG & CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TRONG NGÀNH HEALTH MANAGEMENT

Người học ngành gì có thể làm tốt công việc Health Management?

 • Ngành quản lý bệnh viện
 • Ngành quản trị kinh doanh kèm kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện
 • Ngành kinh tế kèm kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện
 • Ngành tài chính kèm kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện
 • Ngành quản trị nhân sự kèm kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện
 • Ngành dược kèm kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện
 • Ngành y kèm kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện ở các mảng phi lâm sàng
 • Ngành quản lý công nghiệp kèm công việc làm việc trong bệnh viện

Tùy theo vị trí công việc đảm nhận mà số năm kinh nghiệm yêu cầu đi kèm sẽ gia tăng từ 2 – trên 10 năm

Đối với những sinh viên du học về nước, chị nghĩ có gặp những khó khăn gì về hệ thống y tế hoặc môi trường làm việc không?

Khó khăn chung đối với cả vị trí ở bệnh viện tư và công là sự bảo thủ của lĩnh vực Health Management. Với những bạn trẻ đi du học thì mong muốn tạo ra những thay đổi lớn là xu hướng, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra nhanh ở ngành này do ưu tiên của ngành với việc luôn đảm bảo sức khỏe bệnh nhân sẽ khiến các thay đổi bị kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn. 

__ Chia sẻ từ Chị Quỳnh Anh Nguyễn – Business Management Director tại Bệnh Viện Hoàn Mỹ

DỰ ĐOÁN VÀ NHỮNG CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

Những nguồn thông tin để cập nhật về xu hướng ngành

– Từ cơ quan ban ngành: Bộ luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về ngành bệnh viện (website của bộ y tế, sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)

– Từ các bệnh viện: Những định hướng, phương pháp, cơ cấu, dịch vụ trong các bệnh viện công và bệnh viện tư nhân (website của bệnh viện, người quen làm việc trong bệnh viện)

– Từ diễn đàn, mạng xã hội: Những thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất về công nghệ, dịch vụ, phương pháp trong hệ thống bệnh viện, được chia sẻ trong diễn đàn các cộng đồng là nhân viên y tế (facebook – group/ page liên quan đến y tế; diễn đàn khoa học)

– Từ sự kiện, hội nghị

Dự đoán và những chuẩn bị về ngành trong tương lai

– Tương lai gần thì ngành quản trị vận hành bệnh viện có tiềm năng không?

Tương lai từ 5 – 10 năm, ngành quản trị vận hành bệnh viện được dự báo sẽ là một trong những ngành phát triển tốt. Trong 3 năm gần đây, trường đại học kinh tế Tp. HMC tiên phong mở ngành đào tạo quản lý bệnh viện hệ đại học chính quy vì nhìn thấy tiềm năng đầu ra của nguồn nhân lực đối với ngành này rất cao. Ngoài ra, tương ứng với cơ chế tự chủ tài chính (nghĩa là các bệnh viện công lập sẽ cần phải tự thu tự chi chứ không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nữa), thì tất cả các bệnh viện công đều cần có một đội ngũ quản trị vận hành hiệu quả để có thể đáp ứng được “sức khỏe doanh nghiệp” cho bệnh viện đó.

Hơn nữa, các bệnh viện tư nhân hiện tại được xem là các “lò” đào tạo đội ngũ quản trị vận hành bệnh viện tốt nhất thì cũng đang thiếu hụt đội ngũ vận hành thực sự đáp ứng được chất lượng như mong đợi.

Do đó, quản trị vận hành bệnh viện được dự báo trong tương lai gần, là một ngành tiềm năng cho việc phát triển của các bạn trẻ

– Học ngành liên quan đến quản trị vận hành bệnh viện nhưng không tìm được đúng công việc phù hợp thì có thể làm được các công việc khác không?

Các chức năng trực thuộc quản trị vận hành bệnh viện rất đa dạng bao gồm dịch vụ khách hàng, quản trị kinh doanh & tiếp thị, quản trị cơ sở hạ tầng, quản trị hành chính, quản trị trang thiết bị y tế, quản lý công nghệ thông tin, cải tiến và phát triển. Do đó, khi chưa tìm được công tác quản trị vận hành bệnh viện một cách toàn diện, bạn hoàn toàn có thể tập trung và phát triển chuyên sâu một trong những chức năng trên, để chờ đợi một cơ hội thật sự phù hợp với nguyện vọng. Chỉ cần bạn có thể làm tốt công việc, dù bất cứ đó là công việc nào, bạn cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Những hiểu lầm đáng chú ý trong ngành/nghề này?

Người bệnh nghĩ rằng bệnh viện có thể chữa khỏi mọi trường hợp: niềm tin này sẽ khiến cho nhiều người nhà tức giận khi bệnh nhân chuyển biến xấu và có xu hướng quy vấn đề này cho thái độ của y bác sĩ, trang thiết bị bệnh viện, v.v thay vì lý do khách quan như hạn chế của ngành y học hiện tại. Hiểu lầm này là trở ngại rất lớn với vị trí Customer Service hay thậm chí cả Marketing trong bệnh việnNhân viên y tế không thể khéo léo như các chuyên viên khác: các y bác sĩ đều dành khá nhiều thời gian với sách vở thay vì giao tiếp bên ngoài, nên thái độ của họ thường không thể nhẹ nhàng khéo léo như nhân viên những ngành khác. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể không hiểu điều này và than phiền rằng nhân viên y tế không “dễ chịu” mặc dù trên thực tế bệnh viện tiếp đón rất chuyên nghiệp. 

__ Chia sẻ từ Chị Quỳnh Anh Nguyễn – Business Management Director tại Bệnh Viện Hoàn Mỹ

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
VietAbroader