• HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀN ISFAA
Tải ISFAA ở đâu? Bạn hãy tìm trên google cụm từ “ISFAA + năm bạn đang nộp đơn cộng 1 và cộng 2”. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn vào cuối năm 2019, bạn hãy tìm theo cụm từ “ISFAA 2020-2021”. Nếu bạn không ghi rõ năm trong khi tìm, bạn có thể sẽ tải về bản 2019-2020, và bản này là không hợp lệ. Kết quả tìm kiếm sẽ là các mẫu đơn từ các trường, hoặc từ College Board. Bạn hãy chọn mẫu đơn mà không có sẵn tên trường trong đó. Đây là link tải ISFAA 2020 – 2021 không có tên trường từ Dickinson College. Có cần phải trả lời hết? Không, trừ những phần được liệt kê trong bài viết này và những thông tin cơ bản như tên, email, năm sinh, v.v. Đối với những câu hỏi mà bạn không có thông tin để điền, bạn hãy ghi “0” hoặc “N/A” (Not applicable), chứ không nên để trống. Điền ISFAA bằng viết tay hay gõ chữ trên PDF? Đa số các trường không yêu cầu rõ ràng phải in ra viết tay hay gõ chữ trên PDF. Để tiết kiệm thời gian bôi xóa, bạn hãy tải bản pdf ISFAA về và gõ chữ máy, sau đó in ra để kí tên, scan, và gửi cho trường. Bạn có thể tham khảo phần mềm đọc và chỉnh sửa các tài liệu pdf Foxit Reader (miễn phí).
 • HƯỚNG DẪN ĐIỀN TỪNG MỤC ISFAA:
Trong quá trình điền ISFAA (và các đơn tài chính khác như ISCF và CSS), hãy đảm bảo bạn tham khảo ý kiến của ba, mẹ, hoặc người giám hộ và thống nhất trước khi điền bất kỳ thông tin gì vào. Ngoài ISFAA, ba, mẹ, hoặc người giám hộ còn phải gửi các tài liệu bổ sung chứng minh tài chính khác, nên mọi thông tin đều phải ăn khớp với nhau và được thảo luận kỹ. 
 1. Your permanent address Nếu bạn ở cùng với gia đình của bạn, bạn chỉ cần điền địa chỉ nhà bạn. Nếu bạn không ở cùng với gia đình bạn mà thuê nhà hoặc ở trọ nhà người quen, bạn hãy điền địa chỉ gia đình bạn. Bạn không cần điền địa chỉ nhà trong hộ khẩu nếu địa chỉ nhà trong hộ khẩu khác với địa chỉ nhà bạn.
 2. Your mailing address Nếu bạn không ở cùng với gia đình bạn mà thuê nhà hoặc ở trọ nhà người quen, bạn hãy điền địa chỉ nơi bạn đang ở. Đây là địa chỉ mà thư và tài liệu của các trường sẽ được gửi đến trong trường hợp bạn điền vào phần này. Nếu bạn không điền phần này, thư và tài liệu sẽ được gửi đến địa chỉ trong phần Your permanent address.
 3. Expected visa type: Hầu hết học sinh Việt Nam sang Mỹ học nhận visa dạng F-1 (visa dành cho du học sinh cử nhân) nên bạn hãy đánh dấu vào ô F-1.
 4. When do you expect to begin your studies at this college/university? Nếu bạn dự định nhập học vào học kỳ mùa thu, bạn hãy điền “08” vào phần tháng. Nếu bạn dự định nhập học vào học kỳ mùa xuân, bạn hãy điền “01”. Nếu bạn có ý định xin gap year sau khi được nhận, hãy điền “08/năm sau” như bình thường; sau khi được nhận, bạn có thể xin gap year (defer) mà không ảnh hưởng gì cả. 
 5. List below the names of the colleges and universities to which you are applying Các trường đại học Mỹ thường không liên lạc với nhau để kiểm tra hồ sơ tài chính của một học sinh mà không có thông báo và sự đồng ý của học sinh vì chỉ có trường nhận hồ sơ của học sinh mới được phép sử dụng thông tin trong hồ sơ đấy. Vì vậy các trường bạn liệt kê ra ở đây nhìn chung không ảnh hưởng gì đến việc nhận hỗ trợ tài chính của bạn. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, bạn chỉ nên điền tên của trường nhận đơn ISFAA này, và điền N/A vào tất cả các ô còn lại. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn cho trường Bates và Hamilton, và cả hai trường này đều yêu cầu ISFAA, bạn chỉ cần điền “Bates” vào câu 10 của ISFAA cho trường Bates và “Hamilton” vào câu 10 của ISFAA cho trường Hamilton. Điều này có nghĩa là với mỗi trường yêu cầu ISFAA, bạn sẽ phải làm một bản scan có chữ kí riêng cho trường và câu 10 sẽ là câu khác biệt duy nhất giữa các bản. 
 6. Your marital status Thông thường, bạn nên đánh dấu vào ô “Not married.” Một số ứng viên ứng tuyển vào Đại học Mỹ khi đã thành người lớn và đã có gia đình để chu cấp tài chính, nên câu hỏi này sẽ dành cho họ
12.What is your parents’ current marital status? Bạn hãy điền tình trạng hôn nhân của bố mẹ hoặc người giám hộ. Separated là ly thân nhưng chưa ly dị. Divorced là đã ly dị. Widowed là một trong hai hoặc cả hai phụ huynh đã mất, bất kể tình trạng hôn nhân. 13 – 14. Bạn hãy thảo luận với ba mẹ mình để trả lời những câu này với thông tin chính xác, đặc biệt là với tên những công ty, cơ quan tiếng Việt cần dịch ra tiếng Anh, hãy tra cứu trên Google thật kĩ. 
 1. How many people, including yourself, depend on the income of your parents for daily living expenses? Bạn cần tính cả phụ huynh vào số người phụ thuộc vào thu nhập của phụ huynh.
 2. Family Member Listing Bạn cần điền chính xác số tiền gia đình chi cho việc học tập của thành viên gia đình ở hai cột “Amount of parents’ contribution” để có thể tính được chính xác tổng chi tiêu dành cho giáo dục ở sẽ được dùng cho câu 29 Section E. Nếu chi phí giáo dục (tuition fees và room/board) của anh chị (thường là du học) bạn cao hơn “Amount of parents’ contribution”, phần chênh lệch sẽ phải được bù lại trong phần “Scholarships and gift aid.”; nếu gia đình bạn đang vay tiền để chi trả cho chi phí giáo dục, bạn hãy nhớ bổ sung thông tin này trong câu 30. 
 3. What documentation will you be providing to verify income and asset information requested on this form? Bạn cần khai báo loại giấy tờ bạn sẽ gửi để chứng minh về thu nhập và tài sản của gia đình. Nếu phụ huynh của bạn làm việc ở một công ty, phụ huynh có thể xin giấy chứng nhận lương hoặc thu nhập từ công ty đó (income statement/verification). Nếu phụ huynh của bạn không làm ở một đơn vị nào thì bạn không cần gửi chứng nhận thu nhập. Trong trường hợp này bạn cần giải thích thêm ở Section G – Explanations/Special Circumstances. Nếu gia đình bạn có tiền gửi trong ngân hàng, bạn hãy đánh dấu vào ô Other và ghi “Bank Statement” bên cạnh.
 4. . What is the official exchange rate of your country‘s currency to the U.S. $ today? (for example, 3,100 pesos = $1) Bạn hãy điền tỉ giá của ngày mà bạn điền đơn (google). Bạn nhớ ghi chữ “VND” sau số tiền. Ví dụ: 23300 VND = $1.
 5. Does your government currently impose restrictions on the exchange and release of funds for study in the United States? Hiện tại tới năm 2020, Chính phủ Việt Nam không có bất kì hạn chế nào cho việc chi trả chi phí du học tại Mỹ. Bạn hãy chọn “No” và bỏ trống phần ở dưới câu này. 
 6. Do you have a source of emergency funds once you arrive in the United States? Emergency fund là khoản tiền bạn có thể dùng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra khi ở Mỹ. Khoản tiền này thường đến từ thẻ ghi nợ (credit card) có giá trị toàn thế giới, hoặc từ tài khoản ở một ngân hàng Mỹ. Bạn có thể thiết lập một tài khoản ở một ngân hàng Mỹ ngay từ khi còn ở Việt Nam bằng nhiều cách, và chuyển một khoản tiền vào tài khoản đó để làm khoản tiền khẩn cấp. Nếu bạn có hai nguồn tiền trên thì bạn hãy điền chi tiết vào phần này. Nếu không, bạn hãy chọn “No”. Emergency fund là khoản tiền khẩn cấp nếu bạn gặp chuyện không may ở Mỹ, như cháy nhà mất hết đồ đạc hoặc tai nạn không được chi trả bởi bảo hiểm. Một số trường Đại học cho học sinh vay tiền (loan) như emergency fund, nhưng việc không có khoản này có thể là lí do để Đại học từ chối hồ sơ của bạn. 
 7. How will you pay for your transportation to the United States? (e.g., parents’ income, sponsor, etc.) Bạn có thể ghi “My family’s income” hoặc “My family’s saving”.
 8. During (year), how much of your household income (before taxes or expenses) came from the following sources (in U.S. $)? Đây là nơi bạn khai báo các khoản thu nhập của gia đình trong một năm. ”Family business” là lợi nhuận từ công việc kinh doanh của gia đình bạn. “Family’s real estate holding” là tiền gia đình bạn cho thuê nhà, mặt bằng. “Pension/annuity/retirement” là tiền lương hưu. Interest or dividends là tiền lãi ngân hàng hoặc giá trị cổ phiếu tăng. “Housing, food, and other living allowances” là tiền mà nhà nước hay cơ quan của phụ huynh cấp cho để phục vụ chi trả tiền nhà, thức ăn và các chi phí sinh hoạt, còn gọi là tiền trợ cấp. Thông thường, nhà trường cần ít nhất thông tin ở mục “Father’s work” và “Mother’s work”. Bạn nên tính toán sao cho thu nhập gia đình trong phần này hợp lý với mức đóng góp của gia đình cho trường trong câu 32 (sau khi đã cộng thêm tài sản ở câu 25-28 và trừ đi các khoản chi phí cuộc sống ở câu 29-31). 
 9. Does your family own its home? Nếu nhà của bạn hồi xưa được nhà nước cấp, bạn hãy điền “0” cho câu hỏi “What was the original purchase price?”, và năm gia đình bạn bắt đầu sở hữu căn nhà cho câu hỏi “What year was it purchased?” rồi giải thích ở phần G. Các trường đại học Mỹ không yêu cầu gia đình học sinh bán hay thế chấp nhà để đóng tiền học, nên bạn hãy ghi đúng giá trị của căn nhà.
 10. Does your family own a business? Nếu gia đình bạn có công ty, có đầu tư vào công ty hoặc có công việc kinh doanh gia đình riêng, bạn có thể nêu rõ thông tin tại mục này. 
 11. Please list the value of the following family assets (if applicable) Đây là phần chính để bạn nêu rõ thêm thông tin về tài sản mà gia đình bạn sở hữu để tính toán gói hỗ trợ tài chính cho bạn. Bạn không bắt buộc phải điền hết và có thể để “N/a” ở một số mục, nhưng chúng mình khuyến khích bạn điền ít nhất phần “Savings” là khoản tiền gia đình bạn có trong tài khoản ngân hàng; hãy nhớ tính toán để phù hợp với khoản đóng góp gia đình trong câu 32. Nếu bạn điền vào những mục khác trong câu này, bạn cũng cần phải thảo luận với ba mẹ và tính toán nhiều hơn. 
 12. Do you or your family have money, property, or assets in another country? Bạn có thể đánh dấu “No” vì nếu bạn có tài sản ở nước ngoài, việc chứng minh qua giấy tờ rất rắc rối và việc có thêm tài sản cũng giảm giá trị gói hỗ trợ tài chính của bạn. Tuy nhiên, nếu gia đình bạn thật sự dư dả tài sản, bạn nên khai báo đầy đủ để tăng khả năng được nhận với những trường theo chính sách need-aware và để dành cơ hội hỗ trợ tài chính cho các bạn khác. 
 13. Do you or your family own (an) automobile(s)? Tương tự như câu 27
 14. How much did your family spend on the following expenses during (year)? Đây là nơi bạn khai báo các khoản chi tiêu của gia đình trong một năm. “Utilities” là chi phí cho các dịch vụ công cộng, ví dụ như điện, nước, điện thoại, truyền hình, còn “Household necessities” là chi phí cho các vật dụng trong gia đình. Bạn nhớ tính cả tiền học thêm nếu có vào “Educational expenses”. Bạn hãy tính toán thật kĩ với bố mẹ về các khoản khaai báo ở phần này, vì đây là phần chính mà trường sẽ dựa vào để tính toán bạn cần hỗ trợ tài chính bao nhiêu tiền để theo học (total income – expenses = contribution). 
 15. How much money does your family owe to other people or to financial institutions? Đây là khoản nợ của gia đình bạn, bao gồm các khoản vay ngân hàng, cá nhân và các hợp đồng trả góp (thường là bất động sản). Nếu có, bạn nên khai báo đầy đủ phần này vì nhà trường sẽ trừ vào phần thu nhập, tài sản gia đình bạn để tính toán gói hỗ trợ tài chính.
 16. Does your family employ other people? Nếu nhà bạn có kinh doanh riêng và có thuê người khác, hoặc thông thường hơn là người giúp việc, quản gia, trông trẻ em, đầu bếp, v.v, bạn nên khai báo đầy đủ vì lí do như câu 30. 
 17. Enter the expected amount of annual support toward your educational costs from the sources listed below Đây là nơi bạn khai báo khoản đóng góp của gia đình dưới các hình thức khác nhau. Student’s vacation earnings là thu nhập của học sinh trước khi đến Mỹ, không phải thu nhập của học sinh từ việc làm ở các đại học Mỹ. Ở Family’s income, bạn lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí. Ở Family’s assets, bạn lấy số tiền tiết kiệm hoặc gửi trong tài khoản ngân hàng ở câu 26b chia 4. Nếu gia đình bạn không có tiền gửi trong tài khoản ngân hàng và dùng tiền gửi của người khác thì bạn điền khoản tiền gửi đó vào phần “Relative and Friends” và gửi chứng nhận tiền gửi của người đấy trong hồ sơ. Bạn hãy tính toán sao cho khoản đóng góp của gia đình hợp lý với những thông tin về thu nhập, tài sản, chi phí sinh hoạt và nợ nần đã khai ở bên trên.
Lưu ý: Đơn ISFAA không phải là một hệ thống đơn chung trên mạng cho nhiều trường mà là một file định dạng .pdf để làm nhiều lần cho nhiều trường, vì vậy đối với các trường yêu cầu đơn ISFAA, bạn có thể khai báo khoản đóng góp khác nhau cho các trường này trong các đơn ISFAA khác nhau. Tuy nhiên, điều này là không nên, vì nếu hội đồng tuyển sinh của một trường biết được chuyện này, họ sẽ từ chối hồ sơ của bạn ngay lập tức, và báo cho hội đồng tuyển sinh ở các trường khác.
 1. List agencies/foundations/government to which you are applying for financial aid Đây là nơi bạn điền thông tin về các tổ chức hoặc đơn vị cung cấp hỗ trợ tài chính cho bạn mà không phải trường bạn đang nộp đơn. Nếu bạn không nhận hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức hoặc đơn vị nào như vậy thì hãy điền N/A vào tất cả các ô.
Section G – Explanation/Special Circumstances Bạn có thể điền vào đây nếu muốn nói về những thông tin đặc biệt như việc phụ huynh của bạn không làm ở một đơn vị nào và vì vậy không thể cung cấp chứng nhận thu nhập. Section H — Certification and Authorization Nếu bạn đang không sống cùng với phụ huynh, bạn có thể gửi bản ISFAA đã điền về cho phụ huynh ký, sau đó nhờ phụ huynh scan và gửi lại hoặc fax cho bạn.  
 • CÁCH GỬI ISFAA
Gửi ISFAA như thế nào? Sau khi nộp đơn Common App, trường sẽ tạo cho bạn cổng ứng tuyển online trên website của trường và sẽ có phần cho bạn tải bản pdf đơn ISFAA đã được điền, ký, và scanned. Bạn cũng có thể email đơn ISFAA cho trường, nhưng thường sẽ bị từ chối vì lí do bảo mật. Gửi ISFAA có tốn tiền không? Do bạn tự tải đơn lên nên quá trình hoàn toàn miễn phí. Một số trường yêu cầu ứng viên điền đơn online CSS (phải trả phí) nhưng cho phép học sinh thay thế bằng đơn ISFAA nếu ứng viên không có điều kiện. Bạn hãy đọc kỹ thông tin trên website trường.  
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
VietAbroader